گلبرگ

گلبرگ

ایران
اصفهان
اصفهان
اصفهان- سپاهانشهر- بلوار غدیر- جنب خیابان فاتح- مجتمع بهاران- پلاک ۳۷
8179946433
دوش.
  • صبح از ۱۰ تا ۱ - شب از ۶ تا ۱۰
سه.
  • صبح از ۱۰ تا ۱ - شب از ۶ تا ۱۰
چها.
  • صبح از ۱۰ تا ۱ - شب از ۶ تا ۱۰
پنج.
  • صبح از ۱۰ تا ۱ - شب از ۶ تا ۱۰
جمعه
  • تعطیل
شنبه
  • صبح از ۱۰ تا ۱ - شب از ۶ تا ۱۰
یک.
  • صبح از ۱۰ تا ۱ - شب از ۶ تا ۱۰