امنیت در پرداخت

پرداخت امن یعنی ارتباط با درگاه پرداخت اینترنتی معتبر.

درگاه بانکی مورد استفاده در فروشگاه اینترنتی گلبرگ، درگاه زرین پال می باشد.

هنگام تصفیه حساب، مشتری به صفحه پرداخت زرین پال هدایت میشود که در آنجا اطلاعات بانکی شامل شماره کارت و رمز دوم دریافت می شود.

در صورت پرداخت موفق در همان صفحه پیامی که نشانه موفقیت آمیز بودن پرداخت می باشد نمایش داده می شود.