ارسال

ارسال سفارش از طریق پست

سفارش ها تا حداکثر دو روز بعد از ثبت و پرداخت، پست می شوند.

هزینه ارسال سفارش به عهده مشتری می باشد اما در صورتی که هزینه ارسال کمتر از مبلغ دریافتی باشد وجه اضافه برگردانده می شود.

اداره پست حداکثر مدت زمانی که برای ارسال سفارش به مقصد در نظر گرفته است را بین سه تا چهار روز کاری تخمین زده است.

برای اطلاع از آخرین وضعیت سفارش درج شماره تماس معتبر در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

توصیه می کنیم شماره تماس اعلامی، شماره تلفن همراه باشد.

دریافت سفارش در فروشگاه

مشتریان می توانند بدون پرداخت هزینه پست، خرید اینترنتی داشته باشند.

برای این کار باید هنگام پرداخت سفارش در قسمت تعریف نوع حامل، دریافت در فروشگاه را انتخاب نمایید.

این حامل به معنی دریافت سفارش توسط خود مشتری در داخل فروشگاه می باشد.

در صورتی که مشتری تا حداکثر دو هفته برای دریافت سفارش مراجعه نکند با او تماس میگیریم.

درج شماره تماس معتبر در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.