حوله سر حمام
  • حوله سر حمام
  • حوله سر حمام

حوله سر حمام

17٬000 ‎تومان
بدون مالیات

حوله سر حمام

دارای یک دکمه برای محکم نگه داشتن روی سر

دو رو آبگیر

بدون پرزدهی

نواردوزی شده در قسمت لبه های حوله برای جلوگیری از ریش ریش شدن‌ آن

رنگ
تعداد
آخرین موجودی

برای استفاده از حوله کلاهی فقط کافی است قسمتی که دکمه دارد را پشت سر قرار دهید و قسمت دیگری که گره کوچکی دارد را کمی پیچ داده به پشت سر برسانید و به دکمه متصل کنید تا روی سر ثابت بماند