بند نامرئی پشت کمر
  • بند نامرئی پشت کمر

بند نامرئی پشت کمر

0 ‎تومان
بدون مالیات

در حال حاضر تمام شده است، اما بزودی شارژ می شود!

بند نامرئی یا بند شیشه ای

شامل یک جفت بند نامرئی شانه ها و یک جفت بند نامرئی برای پشت کمر

قابل تنظیم ( بلندتر یا کوتاه تر شدن )

سگک فلزی و مرغوب

برای استفاده روی سوتین های مجلسی خارجی یا سوتین های مجلسی عشوه

تعداد
محصولات موجود به اندازه کافی نیستند

احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید